Personvernerklæring

Personvernerklæring

Kanal Sentralen (kanal.sentralen.no) er en platform levert av Garnes Data AS til Sentralen Oslo AS for å muliggjøre digitale arrangementer bak betalingsmur.

Din persondata vil ikke bli brukt til andre formål enn det som blir beskrevet her.

Sentralen Oslo AS / Garnes Data AS er ikke ansvarlig for innhold skapt og presentert av innholdsdistributører slik som direktstrømming, video, eller annet innhold som tilgjengeliggjøres i Kanal Sentralen-platformen.

Lovlighet av databehandling

Behandlingen av data i platformen er basert på Personvernforordningen (GDPR) Artikkel 6(1):

 • (b) Kontrakt eller dialog i forkant av kontrakt
 • (c) Juridisk forpliktelse
 • (f) Legitime interesser

Persondata som behandles av Kanal Sentralen

Nettsider

kanal.sentralen.no bruker kun cookies for å muliggjøre funksjonalitet i nettsiden. Denne databehandlingen er basert på legitime interesser.

Kommunikasjon og brukerstøtte

Kanal Sentralen behandler persondata basert på kommunikasjon med sluttbrukere og kunder/distributører av innhold.

Dette vil normalt sett være kommunikasjon over epost, telefon eller andre kanaler relatert til kontrakter, betaling og fakturering, dialog i forkant av kontrakter, samt brukerstøtte.

Det juridiske grunnlaget for behandling er kontrakt eller dialog i forkant av kontrakt, legitime interesser og juridiske forpliktelser.

Kanal Sentralen Nettside

 • Sluttbrukere: Navn, epost, adresse til faktura, loggdata
 • Forretningskunder (distributører): Kontaktinformasjon, ID-dokumenter, log data.

Juridisk grunnlag for behandling er kontrakt eller dialog i forkant av kontrakt, legitime interesser eller juridiske forpliktelser.

Datakontrollører og databehandlere

Garnes Data er datakontrolør og er ansvarlig for behandling av persondata i Kanal Sentralen, nettsiden, kommunikasjon med kunder, og brukerstøtte.

Kanal Sentralen bruker følgende databehandlere (underleverandører):

 • Amazon Web Services brukes for å lagre og behandle data. All data er lagret og behandles innenfor EU/EEA.

  Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

  For mer informasjon: https://aws.amazon.com/privacy/

 • Stripe benyttes til betalinger. For å etterkomme internasjonale dataoverføringer, benytter Stripe seg av EU-Kommisjonens godkjente Standard Contractual Clauses (SCCs).

  Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

  For mer informasjon: https://stripe.com/en-no/privacy

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • be om innsyn og tilgang til din persondata
 • rette eller slette persondata eller begrense databehandling
 • innvende / motsi deg behandling av data, samt retten til dataportabilitet.
 • Klage til tilsynsmyndigheter - Datatilsynet

For mer informasjon se Artikkel 15 – 21 i Personvernforordningen (GDPR)

For mer informasjon om tilgang, retting, sletting, begrensning og portabilitet:

Kontaktinformasjon Kanal Sentralen

Garnes Data AS Drammensveien 167, 0277 Oslo, Norway

Kanal Sentralen: post@sentralen.no

DPO: privacy@garnesgruppen.no